Everybody draw Muhammad Day: Background sketches – Updated!

EuropeNews 20 May 2010

Update:
Today at 14 CET, the Everybody Draw Muhammad Day Facebook groupwas removed without warning, just after having reached 80,000 members and 6,551 drawings. The pro-censorship forces seemed to have won. However, this was a short-lived victory merely creating more attention, as the group came back up at 15 CET. Læs resten

Græsk galskab

For den, der har fulgt lidt med i de finansielle kriser de sidste par år, kan det ikke undre at forhandlingerne endnu en gang foregår bag lukkede døre. Som i enhver god krise skal store beslutninger tages hurtigt og i hemmelighed for at undgå, at en kritisk presse og uafhængige eksperter river indholdet af aftalerne fra hinanden og får parlamenterne til at stemme imod deres lederes aftaler. Læs resten

Saving Denmark from Greece

EuropeNews 11 May 2010

For anyone who has followed the financial crises over the last few years, it is not surprising that the negotiations once again take place behind closed doors. Like in any good crisis, major decisions are to be taken quickly and secretly to prevent critical press and independent experts from ripping apart the content of the agreements and get parliaments to vote against their leaders’ decisions. Læs resten