Den græske krise er en euro-krise

Krisen i Grækenland har berettiget givet anledning til en del overskrifter. Det er fornuftigt, for ikke alene er landet ved at drukne i sin gæld, landet har også brudt løfter og svindlet i forbindelse med sin optagelse i euro-klubben. Men det snævre fokus på Grækenland slører noget vigtigt: Dette er ikke bare en græsk krise, det er en krise for hele euro-systemet. Læs resten

The Greek crisis is a euro crisis – Updated

EuropeNews, 16 February 2010

A lot of attention has been paid to the economical crisis in Greece. This is understandable, for Greece has broken important promises and apparently committed fraud towards the other eurozone members. However, the narrow focus on Greece clouds what really matters: This is no mere Greek crisis, this is a crisis for the euro as such. Læs resten

Euroens dybe krise

Under valgkampen sidste år skrev jeg (22. marts) om euroen som en ‘højrisikabel investering’. Som den aktuelle krise viser, er det kun bliver værre.

Grækenland er udpeget til krisens syndebuk, hvilket nok er bekvemt for andre lande og for EU, men det afspejler ikke virkeligheden. Eurolande som Spanien, Portugal, Italien og Belgien slås med enorme underskud eller gældsbyrder, men det vil de helst ikke udstille for tydeligt. Gjorde de det, kunne det ryste investorernes tillid til dem, og få renten på yderligere lån til at stige mærkbart. Læs resten